Tomáš Franců: Kontinuita je důležitá

Tomáš Franců: Kontinuita je důležitá

Kontinuita je důležitá a opakování je matka moudrosti. Proč si tedy nepřipomenout: Za Písek děkujeme našim dávným předkům. Vybrali místo na zlatonosné řece Otavě a během staletí vystavěli město. Dlouhý tok řeky městem je urbanistický fenomén daný nám přírodou a posílený generacemi stavitelů píseckého hradu, mostu, kostelů, jezů a mlýnů, městského ostrova a mnoha domů vytvářejících náměstí, ulice a parky.

Pokračovat v tomto odkazu je inspirativní a motivující a pro mne ctí. Je to však také nikdy nekončící služba tomuto městu a jeho občanům s odpovědností za rozhodnutí a skutky učiněné v samosprávě města bez očekávání politické kariéry.

Ve své práci se chci soustředit na oblasti blízké mé stavební profesi a podporovat moderní a vyvážený stavební rozvoj města s důrazem na jeho krásu, přívětivost a zdravé prostředí pro jeho obyvatele. Program našeho týmu PRO PÍSEK tyto hodnoty nabízí.