Tiskové prohlášení PRO PÍSEK

Slibná jednání o koaličním modelu ve formátu PRO PÍSEK – ČSSD – KDU-ČSL – ODS se zadrhla poté, co od jednacího stolu odešli zástupci ODS a vzápětí vytvořili trojblok PIRÁTI – ANO – ODS.

Pokusili jsme se tedy konstruktivně v zájmu města jednat se zástupci tohoto uskupení o vytvoření nové silné koalice PRO PÍSEK – PIRÁTI – ANO – ODS.  Naše úsilí se bohužel minulo účinkem. Nabídka na poměrné zastoupení v radě města ve formátu 3 – 2 – 2 – 2, kterou jsme obdrželi, je pro nás nepřijatelná a náš návrh na zastoupení v poměru 4 – 5 (s tím, že rozdělení jejich pěti křesel v radě ponecháváme na na nich) také nebyl přijat. Shoda nepanovala ani na vymezení základních kompetencí pro uvolněné i neuvolněné členy rady, především vzhledem k tomu, že návrhy ze strany trojbloku se v průběhu jednání poměrně často a poněkud nekonzistentně měnily.

Zastupitelé zvolení za uskupení PRO PÍSEK se v úterý 30. října večer jednomyslně shodli, že nabídka trojbloku PIRÁTI – ANO – ODS sice umožňuje náš vstup do relativně silné koalice, ale určuje nám v ní roli, která neodpovídá ani mandátu, který jsme v letošních komunálních volbách v Písku získali, ani naší představě o pracovitém týmu, který by měl město vést v následujících čtyřech letech. Další vyjednávání s trojblokem proto byla ukončena.

Jsme si ale stále vědomi toho, že silný mandát, který PIRÁTI obdrželi, je jasným signálem voličů, že si přejí, aby se podíleli na vedení města. Proto stále trvá naše původní nabídka, která PIRÁTŮM umožňuje vstup do koaličního uskupení PRO PÍSEK – ČSSD – KDU-ČSL – PIRÁTI, včetně naplnění jejich původního požadavku na obsazení dvou míst v radě města, z toho jednoho ve vedení města.

Jan Adámek
Tomáš Franců
Miroslav Janovský
Petra Trambová
Rudolf Tyll
Eva Vanžurová