Setkání zástupců PRO PÍSEK a Pirátů

Dne 13. 11. 2018 proběhlo jednání zástupců PRO Písek a Pirátů, kde zastupitelé Pirátů navrhli znovu začít jednat „od nuly u kulatého stolu č. 2“, navrhli změnu ve složení rady města v poměru 2 místa PRO PÍSEK, 2 Piráti, 2 ANO, 1 ČSSD, 1 ODS, 1 KDU-ČSL a vyjádřili požadavek na zastoupení ve vedení města a radě města pro Pirátskou stranu, tzn. 1 místostarosta pro finance či investice a 1 uvolněný (neuvolněný) radní pro životní prostředí a Smart.

Včera byla tato nabídka projednána se zastupiteli Pro Písek, ČSSD a KDU-ČSL a tento návrh nebyl přijat, protože to považujeme za velmi špatný signál pro veřejnost a samozřejmě i pro samotný chod městského úřadu.  V současné době již odbory městského úřadu pod novým vedením pracují, byly zadány nové úkoly, probíhají různá jednání, připravují se materiály pro radu města a zastupitelstvo města.

Podle přijatých usnesení na včerejším zastupitelstvu města je vidět, že v určitých bodech může panovat shoda mezi všemi zastupiteli nebo většinou zastupitelů nezávisle na tom, kdo návrh předkládá.

Podnětu na uspořádání „kulatého stolu“ se nebráníme, naopak je žádoucí, aby se všichni zastupitelé seznámili s již připravenými nebo plánovanými projekty. Jsme připraveni se těchto setkávání nejen účastnit, ale i spolupracovat při realizaci akcí.

Eva Vanžurová