Rudol Tyll: Zásadním tématem je kultivace dopravy v Písku

Rudol Tyll: Zásadním tématem je kultivace dopravy v Písku

V zastupitelstvu bych rád navázal na práci z předchozích osmi let.

Velkou výzvou nejen pro toto volební období bude vytvoření zcela nové městské čtvrti na území bývalých kasáren. Zde považuji za podstatné skloubit zájmy města (sportovní hala) s ostatními stavbami soukromých investorů (bytová výstavba, obchody), kdy se privátní investoři musí podílet na financování nezbytné infrastruktury.

Zásadním tématem je kultivace dopravy v Písku a tvorba nových parkovacích míst. Po velmi zdařilé stavbě nového parkoviště na Výstavišti a navýšení počtu parkovacích míst u pošty je teď prioritou vyřešit problematické parkování před nemocnicí, kde ve spolupráci s Nemocnicí Písek a Jihočeským krajem vyroste nové dvouúrovňové parkoviště.

Důležitá je údržba a rozšiřování zeleně a citlivá obnova městských parků. Zde nejsem příznivcem drahých projektů na celkovou proměnu parků, ale podporuji pravidelnou a postupnou regeneraci.

Město jako majoritní akcionář písecké teplárny má povinnost pro občany zajistit bezpečný a cenově přijatelný zdroj tepla. Po úspěšné plynofikaci záložní kotelny Samoty nás čeká realizace nezbytné ekologizace hlavního zdroje tepla.