Politické hnutí Jihočeši 2012
místní sdružení Písek
zastoupené Mgr. Evou Vanžurovou
(dále jen JIH 2012)

Politická strana TOP 09
místní organizace Písek
zastoupená JUDr. Josefem Knotem
(dále jen TOP 09)

Politická strana VOLBA PRO MĚSTO
zastoupená Jiřím Hladkým
(dále jen VPM)

uzavírají toto

MEMORANDUM O SPOLEČNÉM POSTUPU PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA města Písek 2018

 

I. Účel memoranda

Jihočeši 2012, TOP 09 a VPM Písek (dále jen „koaliční strany“) jsou registrované politické subjekty oprávněné kandidovat ve volbách do zastupitelstev obcí.

Toto memorandum se týká společného postupu koaličních stran pro volby do zastupitelstva města Písek, které se uskuteční v roce 2018 (dále jen „volby“).

II. Společná kandidátní listina pro volby

Společná kandidátní listina koaličních stran pro volby (dále jen „kandidátní listina“) ponese název: PRO PÍSEK – JIH 2012, TOP 09 a VPM.

Kandidátní listina bude složena z členů nebo jiných nominantů koaličních stran.

Kandidátní listina bude se souhlasem koaličních stran otevřená také dalším, názorově blízkým politickým subjektům a významným nezávislým osobnostem.

III. Základní programové ujištění

Koaliční strany se shodly, že mezi jejich společná východiska na komunální úrovni patří:

  • podpora otevřené politiky samosprávy města (nejširší transparentnost)
  • zlepšování kvality života občanů
  • podpora aktivit pro seniory na Písecku
  • podpora kulturního života, cestovního ruchu a sportovního vyžití občanů všech věkových kategorií
  • vytváření prostředí pro podnikání a aktivitu občanů i neziskového sektoru
  • spolupráce samosprávy s podnikatelským sektorem především v oblasti rozvoje a investic
  • aktivní přístup města k řešení konkrétních problémů: opravy komunikací, rekonstrukce náměstí, dokončení plaveckého bazénu, výstavba silnice D4, příprava parkovacího domu