Jiří Hladký: Rozhodování zastupitelstva musí být prospěšné pro město a jeho obyvatele

Jiří Hladký: Rozhodování zastupitelstva musí být prospěšné pro město a jeho obyvatele

Žít ve městě Písku je pro mě velkou ctí a odměnou. Nejsem rodilý Písečák, jsem takzvaná „náplava“, ale již skoro 50 let v Písku žiji. Více než 30 let jsem zde pracoval jako památkář. I v důchodu stále pracuji jako konzervátor památkové péče nejen v Písku, ale na celém území, kde je Písek pověřen výkonem státní památkové péče.

V této práci bych rád, pokud budu zvolen,  pokračoval a v zastupitelstvu prosazoval moderní a odborný přístup k této problematice. Dvakrát, a vy to víte, jsem řídil opravu našeho klenotu – kamenného mostu. S tím souvisí i celá oblast kultury a cestovního ruchu. Za velmi důležitou považuji propagaci našeho regionu. Každou formou, která bude rozšiřovat návštěvníkům města povědomost o jeho historii i současném dění.

A co nejdůležitější? Aby pro rozhodování v zastupitelstvu nahrála žádnou roli příslušnost ke straně nebo hnutí, ale pouze a jenom to, zda je to dobré a prospěšné pro královské město Písek a jeho obyvatele.