Jan Adámek: Rád bych se věnoval oblasti školství, volnočasových aktivit a sportu

Jan Adámek: Rád bych se věnoval oblasti školství, volnočasových aktivit a sportu

Vždycky jsem se zapojoval do veřejného života, v letech 2010 – 2014 jsem byl zastupitelem, v současné době vedu komisi pro výchovu a vzdělávání. Práce v zastupitelstvu dává možnost uplatnit zkušenosti a pracovat pro naše město. Proto kandiduji. Od svých patnácti let pracuji s mládeží a to také ovlivnilo můj profesní život. Rád bych se věnoval především oblasti školství, volnočasových aktivit a sportu.

Zde za důležité otázky považuji

  • bezpečnost v okolí škol (v souvislosti s dopravní situací i prevencí vandalství a násilí)
  • dostatek míst pro setkávání mládeže – hřišť, plácků, veřejných sportovních a relaxačních areálů
  • podporu akcí pro děti a mládež

Za další priority považuji řešení dopravní situace, bezpečnost v ulicích a smysluplné využití nemovitostí v majetku města (zejména areálu bývalých kasáren). To vše se neobejde bez další podpory podnikatelských aktivit. Dle mého názoru je základem podpora rozvoje drobného a středního podnikání.