Eva Vanžurová: Velkým tématem pro mě je i stárnoucí populace a rostoucí poptávka služeb pro seniory

Eva Vanžurová

V uplynulých čtyřech letech bylo mým tématem to, co je mi asi nejbližší – školství, sport, kultura a sociální problematika. Tak trochu ve stínu diskusí o velkých projektech jsme dokázali do našich předškolních a školních zařízení investovat téměř 200 milionů korun. Tato práce musí pokračovat i nadále, vnímám ji jako investici do toho nejcennějšího, co máme – do našich dětí.

V oblasti kultury a sportu bych ráda dále pokračovala v optimalizaci našich organizací a ve vyhledávání nových zdrojů financování kultury a sportu a byla nápomocna při vytváření dalších sportovních příležitostí pro veřejnost.

Sociální práce je v Písku na vysoké úrovni. Chci se zaměřit na to, aby ti, kteří naši pomoc potřebují, ji dostávali včas a efektivně. Na druhé straně je třeba velmi obezřetně přistupovat k těm, kteří by chtěli výhod našeho sociálního systému zneužívat.

Velkým tématem pro mě je i stárnoucí populace a s tím související rostoucí poptávka služeb pro seniory. V letošním roce jsme připravili projekt rekonstrukce domu v Sovově ulici na nové pobytové zařízení. Ráda bych dohlédla na to, aby projekt nic zbytečně nezdržovalo a podařilo se nám jej v průběhu příštího období dotáhnout do konce.